Velkommen

Vor filosofi er enkel

Kroppen har evnen til at hele sig selv

- hvis den har de optimale forhold.

Kiropraktik er en helhedsbehandling, der søger at optimere kroppens bevægelse og derved lindre smerte og øge alment velvære. Dette opnår du bedst når din krop er i balance både fysisk , psykisk og kemisk .
logo

Hvem?

Hvad?

Hvor?

 Kiropraktorerne er specialister i behandling af nakke og ryglidelser.

Hvis du vælger at søge behandling for dit problem, bør du henvende dig til en kompetent rygbehandler, der kan give dig personlig rådgivning. De autoriserede rygbehandlere i Danmark er Kiropraktorer, læger eller fysioterapeuter.

Kiropraktorerne er den faggruppe der behandler flest rygpatienter, men behandler også andre gener fra bevægeapparatet. 

 

 

<div class="embed"><div class="embed-file"><div class="file-video" style="position: relative; left: -20px;"><!--[if !IE]> &lt;--><object data="/bitcache/026436bdd1473e1571a86b7755970d4d734694e5?vid=42" type="application/x-shockwave-flash" height="720" width="960"><param name="src" value="/bitcache/026436bdd1473e1571a86b7755970d4d734694e5?vid=42"><!--[endif]----> <!--[if IE]><object type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="540" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><![endif]--><p>Your browser is unable to display this multimedia content.</p></object></div></div></div>